ດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມ Microsoft Visio 2019 Professional (English) free chart design program.

Microsoft Visio 2019 Pro ສະບັບເຕັມແມ່ນໂຄງການສ້າງຮູບພາບແລະຕາຕະລາງ. ມັນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການຮູບພາບ, ຕາຕະລາງ, ແຜນວາດແລະຕາຕະລາງ. ໃນການນໍາສະເຫນີ, Visio ແມ່ນເຄື່ອງມືເສີມຂອງ Microsoft Office ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງຕາຕະລາງ, ແຜນວາດ, ແລະຕາຕະລາງອົງການຈັດຕັ້ງ. ຕາຕະລາງການຕະຫຼາດ, ຕາຕະລາງ, ແລະງ່າຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບການສື່ສານໂດຍການໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກສາມາດເບິ່ງຕາຕະລາງຫຼືຕາຕະລາງໃນຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ: ໄຟລ໌ທີ່ສົ່ງຜ່ານອີເມລ, ລະບົບ intranet ແລະອິນເຕີເນັດ, ເອກະສານສາມາດສ້າງຮູບພາບໃຫມ່, ແປກໃຫມ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອເພີ່ມສີສັນ. ຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນ ດີຫຼາຍແລະປະຫຍັດເວລາໃນການສ້າງເອກະສານຫຼືໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ເຖິງສອງເທົ່າ.

Features:

 • Kick-start your diagrams
 • Built-in database model diagrams
 • Create wireframe diagrams for websites
 • New UML (Unified Modeling Language) tools
 • Improved AutoCAD support
 • New UML tools
 • Instantaneous shape overlay
 • Faster import of AutoCAD files
 • Enhanced AutoCAD support
 • Improved AutoCAD scaling
 • New beautiful themes and effects
 • New forms, templates and styles
 • Enhanced team collaboration support
 • New swap data graphics, and many more.
 • Customize professional-looking diagrams
 • Data-linked diagrams from multiple sources
 • Easily diagram complex information
 • Individuals and teams collaboration
 • Secure diagrams with multi-factor auth
 • Simple, easy-to-understand diagrams
 • General multi-purpose diagrams
 • And more.
Screenshot
Microsoft Visio 2019 Pro Full Activate
Microsoft Visio 2019 Pro Full Activate
System Requirements

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32Bit & 64-bit – all editions)
CPU : 1.5+ GHz multi-core processor
RAM : 4 GB
HDD : 3 GB
Display : 1024 × 768 or higher resolution monitor
DirectX 10
File Info

Official Website : www.microsoft.com
License : Trial
Software Version : 2019
File Name : MSVS.2019.PRO.EN.rar
File Size : 3.31 GB
File Type : *.rar
Server : hosting 
Upload date : 22/08/2019
Last modified : 02/03/2023
Password : dld

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *