ດາວໂຫລດ Microsoft Visio 2010 Premium Free Chart Designer

Microsoft Visio 2010 Premium  ເປັນໂປຼແກຼມກຣາບຟິກ ແລະ ຕາຕະລາງ. ມັນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການຮູບພາບ, ຕາຕະລາງ, ແຜນວາດແລະຕາຕະລາງ. ໃນການນໍາສະເຫນີ, Visio ແມ່ນ ເຄື່ອງມືເສີມຂອງ Microsoft Office ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງຕາຕະລາງ, ແຜນວາດ, ແລະຕາຕະລາງອົງການຈັດຕັ້ງ. ຕາຕະລາງການຕະຫຼາດ, ຕາຕະລາງ, ແລະງ່າຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບການສື່ສານໂດຍການໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກສາມາດເບິ່ງຕາຕະລາງຫຼືຕາຕະລາງໃນຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ: ໄຟລ໌ທີ່ສົ່ງຜ່ານອີເມລ, ລະບົບ intranet ແລະອິນເຕີເນັດ, ເອກະສານສາມາດສ້າງຮູບພາບໃຫມ່, ແປກໆເພື່ອເພີ່ມສີສັນ. ຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນ ດີຫຼາຍແລະປະຫຍັດເວລາໃນການສ້າງເອກະສານຫຼືໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ເຖິງສອງເທົ່າ.

Features:

 • Share dynamic, data-linked diagrams
 • Display real-time data
 • Simplify complexity
 • Keep the linked data in your diagrams up-to-date
 • Easily connect your diagrams
 • Create and monitor SharePoint workflows more easily
 • AutoConnect functionality
 • Brainstorming diagrams
 • Business process diagrams
 • Context-sensitive Help and links to task-specific templates
 • Contextual right-click menus
 • Easy-to-apply themes to create modern diagrams quickly
 • Ability to import DWG files into Visio
 • Shape effect options—shadow, bevel, glow, and others
 • Easy diagram sharing through a web browser
 • Link Diagram shapes to data
 • No-code dashboards
 • Easy shape customization
 • And more.
Screenshot
Microsoft Visio 2010 Premium Full Activate
Microsoft Visio 2010 Premium Full Activate
System Requirements

Windows 2000 SP3 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32-bit and 64-bit – all editions)
CPU : 500 (MHz) processor or higher
RAM : 256 MB
HDD : 2 GB
Display : 1024 × 768 or higher resolution monitor
File Info

Official Website : www.microsoft.com
License : Trial
Software Version : 2010
File Name : MSVS.2010.Premium.X86.EN.rar | MSVS.2010.Premium.X64.EN.rar
File Size : 515 MB | 605 MB
File Type : *.rar
Server : hosting 
Upload date : 22/08/2019
Last modified : 27/09/2021 
Password : dld

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *